Entegre yönetim politikamız

Firmamız ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine göre bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmuş ve Gıda Güvenliği anlayışı doğrultusunda bir Entegre Politika oluşturmuştur. Bu politikanın ilk amacı sistemin uygulanması ve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referans olarak hizmet ederken Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yeterli tanımının yapılmasını temin etmektir. Amacımız entegre yönetim politikamızın tüm personelimiz tarafından bilinmesi ve sahiplenilmesidir.

Müşteri memnuniyeti politikamız

Satış öncesinde ve sonrasında tüm süreçlerimize “müşteri odaklı” olacak şekilde bir yaklaşım gerçekleştirmekteyiz. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve kaliteli hizmet sunma anlayışını benimsiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kolayca iletebilmesi için erişilebilirliği artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizden gelen her bir şikayeti yasal mevzuat şartlarına tam uyum içinde, objektif, tarafsız, adil ve gizlilik anlayışı içerisinde değerlendirerek çözüm sunuyoruz. Şikayet değerlendirme sonuçlarını YGG toplantılarında gözden geçirilmesi sağlanarak, gerçekleşen çözümleri kalıcı hale getirerek sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Taahhütlerimiz

Kalite; Her süreçte sürekli kontrol ederek ürünlerimizi koruyoruz. İyi Üretim uygulamalarını uyguluyor ve gıdayı korumak için gereken tüm koşulları ve kaynakları sağlıyoruz.

Sürekli iyileştirme; Süreçlere sürekli iyileştirme ve gelişme odaklı yaklaşıyoruz. Bu kapsamda şikayetleri, memnuniyetsizlikleri bir sürekli iyileştirme aracı olarak ele almaktayız.

Memnuniyet; Müşteri ve çalışan memnuniyetini önemsiyoruz. Çalışanlarımızın sağlıklarını her konunun üzerinde tutarak Çevre ve iş sağlığı ve işçi güvenliği hususunda üzerimize düşe her türlü görevi yerine getiriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve şikayetlerini dinleyerek müşteri odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz.

100

Mutlu müşteri

25

İlde

100

Gıda Güvenliği

145000

Günlük Kuver Sayısı